Evropský sbor solidarity

Knihovna věcí v Brně byla podpořena dobrovolnickým programem Evropské unie s názvem Evropský sbor solidarity. Tento program kromě mezinárodních dobrovolnických projektů podporuje i tzv. Solidární projekty, které jsou organizovány na lokální úrovni. Solidární projekty pomáhají mladým lidem uskutečnit jejich nápady a projekty, které mají za úkol zlepšit situaci v jejich místě bydliště nebo mají pozitivní dopad na určitou skupinu obyvatel.

Jedním z takových Solidárních projektů je i naše Knihovna věcí v Brně. Chod knihovny zajišťují dobrovolníci, kteří se starají o sociální sítě, udržují předměty našeho inventáře v dobrém stavu, jsou přítomni v otevírací době a organizují akce pro veřejnost.

O Evropském sboru solidarity se můžete dočíst více na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo Evropském portálu pro mládež. Přečtete si také články organizace Mladiinfo ČR, která Knihovnu věcí zaštiťuje.