Přednáška o cirkulární ekonomice a udržitelném cestování

Dne 22. února 2023 se konala přednáška na téma Cirkulární ekonomika a udržitelné cestování v rámci projektu Brno cirkulární. Přednášku vedla Pavla Wernerová, autorka blogu Zlepšíživot, která se zaměřila na koncept cirkulární ekonomiky a jeho využití při cestování.

Cirkulární ekonomika je novým přístupem ke spotřebě a využívání zdrojů, který klade důraz na snižování odpadu, obnovitelné zdroje a recyklaci. V rámci projektu Brno cirkulární se snažíme podpořit tento koncept v Brně a ukázat lidem, že i oni mohou přispět k udržitelnějšímu životu.

Přednáška se setkala s velkým zájmem, zúčastnilo se jí 13 lidí, kteří měli možnost se dozvědět, jak mohou být jejich cestování udržitelnější. Pavla Wernerová připomněla, že i v kosmetickém průmyslu jsou produkty, které jsou šetrnější k přírodě. Doporučila například používat pevné šampony, krémy na tělo v pevné formě nebo bavlněné ubrousky místo papírových kapesníků.

Na přednášce nechyběly ani praktické tipy na udržitelné cestování, jako například používání místní hromadné dopravy, sběrných nádob na separovaný odpad či nákup v bezobalových obchodech. Občerstvení na přednášce bylo zajištěné z bezobalového obchodu BEZz, což je další projekt, který spadá pod Brno cirkulární.

Projekt Brno cirkulární je financovaný díky podpoře Evropského sboru solidarity a má za cíl podpořit udržitelný a ekologický způsob života v Brně. V rámci projektu se konají různé akce, workshopy a přednášky na téma udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Další informace o projektu najdete na webových stránkách Brno cirkulární.

Doufáme, že se vám naše akce líbila a že se brzy uvidíme na dalších akcích!