Brno cirkulární

Rádi bychom vám představili nový projekt a tím je Brno cirkulární.

Jednou z novinek projektu je swapovací koutek, kde si můžete vyměnit oblečení, knížky a dokonce i květiny. Dále spolupracujeme s BEZz a připravujeme pro vás přednášky a workshopy na ekologická témata. První přednáška se konala 22. února a týkala se tématu cirkulární ekonomika a udržitelnému cestování. Brzy se dozvíte více podrobností.

A co vlastně znamená cirkulární ekonomika? Jedná se o ekonomický model, který se snaží minimalizovat odpad a využívat zdroje co nejefektivněji. Namísto lineárního modelu (vyrábět – použít – zahodit) se snaží zachovat produkty a materiály využitelné a obnovitelné. To se týká například recyklace, oprav, výměny nebo sdílení produktů.

Zdroj: Pexel, ready made
Zdroj: Pexel, ready made
Na co vše se můžete těšit?

Projekt Brno cirkulární zahrnuje také Knihovnu věcí v Brně. Tento projekt umožňuje lidem zapůjčit si různé předměty, které by jinak museli koupit a používat jen krátce. Díky tomu se snižuje množství vytvářeného odpadu a zároveň šetří peníze. Knihovna věcí nabízí široké spektrum předmětů od nářadí přes domácí spotřebiče až po sportovní náčiní.

Projekt Brno cirkulární tak přináší celou řadu ekologických iniciativ, které mají za cíl snížit množství vytvářeného odpadu a podpořit udržitelnost. Patří mezi ně například swapovací koutek, Knihovna věcí, spolupráce s ekologickými obchody a pořádání přednášek a workshopů na téma cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Pro realizaci těchto akcí jsou vítáni dobrovolníci, kteří by se chtěli podílet na přípravě akcí, propagaci nebo fundraisingu.

Projekt Brno cirkulární přináší mnoho inspirace pro všechny, kdo se zajímají o životní prostředí a chtějí přispět k jeho ochraně.

Pokud máte zájem uspořádat v našich prostorách přednášku nebo workshop na ekologické téma, neváhejte nás kontaktovat na emailu eliska.nemcova@mladiinfo.cz.

Také bychom rádi zmínili, že naše ekologické akce mohou být různorodé – od přednášek a workshopů až po úklidové akce nebo výsadbu stromů. Jsme otevřeni nápadům a rádi spolupracujeme s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Děkujeme Domu zahraniční spolupráce za podporu projektu a těšíme se na možné spolupráce a partnerství.